melissa-megalos-diagonismos | Απόλαυσε ζυμαρικά MELISSA και κέρδισε 1 από τα 10 SAMSUNG TAB A7 LITE ή 1 από τα 20 JBL CLIP 4 BLUETOOTH ΗΧΕΙΑ ή 1 από τα 20 πακέτα προϊόντων!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηνών Αττικής, επί της οδού Βίωνος 1, με ΑΦΜ 094383682 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «Sprint», που εδρεύει στο Χαλάνδρι επί της οδού Θερμοπυλών 5, (καλούμενη στο εξής «Συνδιοργανώτρια») προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») με τίτλο: «ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» ο οποίος θα λάβει χώρα στα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise».

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 07/09/2023 (και ώρα Ελλάδος 00:01 π.μ.) μέχρι και την 21/09/2023 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις Διοργανώτριες Εταιρείες (Διοργανώτρια ή/και η Συνδιοργανώτρια), της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», των εταιρειών υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Διοργανώτρια ή η Συνδιοργανώτρια δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

 1. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.melissa-megalos-diagonismos.gr

Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

 Η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ως εξής:

Ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό θα πρέπει να μπει στον ιστότοπο www.melissa-megalos-diagonismos.gr και να δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό, αφού προηγουμένως συναινέσει στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων επιλέγοντας <<συναινώ>> στην δήλωση συγκατάθεσης, όπου συναινεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει στην Διοργανώτρια να χρησιμοποιηθούν από την ίδια ή/και συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό της σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου της.

Κατόπιν συμπληρώνει την ειδική ηλεκτρονική φόρμα, στην οποία θα πρέπει να καταχωρήσει

 1. 1. όνομα
 2. επώνυμο
 3. διεύθυνση κατοικίας (προαιρετικά)
 4. διεύθυνση email
 5. τηλέφωνο επικοινωνίας

και να επιλέξει τα Πλαίσια Ελέγχου που συνοδεύονται από τα παρακάτω κείμενο:

□ Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους του Διαγωνισμού, τους Όρους Χρήσης  και την Πολιτική Απορρήτου.

Αφού ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων επιτυχώς, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του, ότι η καταχώριση του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. Για την ολοκλήρωση της συμμετοχής στον Διαγωνισμό ο συμμετέχων θα πρέπει να πατήσει ΟΚ στο ενημερωτικό μήνυμα για την επιτυχή συμμετοχή του.

Κάθε συμμετέχων έχει την δυνατότητα συμμετοχής έως μια φορά.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος.

 

 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Θα αναδειχτούν συνολικά πενήντα (50) νικητές μέσω τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Συνδιοργανώτριας, την 25η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ. παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας και της Συνδιοργανώτριας.

Οι νικητές που θα κερδίσουν θα ενημερωθούν εντός 4 ημερών με email από την Συνδιοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε στη φόρμα, και στην συνέχεια οφείλουν να της αποστείλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα εντός 5 εργάσιμων ημερών την διεύθυνσή στην οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικά το δώρο τους.

Βάσει των στοιχείων αυτών, η Διοργανώτρια, αποστέλλει τα δώρα στους νικητές. Η αποστολή των δώρων στους νικητές θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 27/10/2023. Τα  ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο www.melissa-megalos-diagonismos.gr. Οι νικητές συναινούν όπως τα ονόματα αυτών αναρτηθούν στο www.melissa-megalos-diagonismos.gr.

Σε περίπτωση που η Συνδιοργανώτρια δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον νικητή και να λάβει τις προαναφερθείσες πληροφορίες (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή στο διάστημα των 5 εργασίμων ημέρων), τότε ο νικητής θα χάνει το δικαίωμα στο δώρο – έπαθλο του Διαγωνισμού.

 

 1. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα παρακάτω:

 • Οι πρώτοι δέκα (10) σε σειρά ανάδειξης νικητές, θα κερδίσουν από ένα (1) Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite.
 • Οι επόμενοι είκοσι (20) κατά σειρά ανάδειξης νικητές (11-30), θα κερδίσουν από ένα (1) JBL Clip 4 Bluetooth Ηχείο.
 • Οι επόμενοι είκοσι (20) κατά σειρά ανάδειξης νικητές (31-50), θα κερδίσουν από ένα (1) πακέτο προϊόντων.

Το κάθε πακέτο προϊόντων θα περιέχει από ένα (1) τεμάχιο από τα παρακάτω είδη:

 • Μέλισσα Paw Patrol 500γρ.
 • Μέλισσα σπαγγέτι ολικής άλεσης Νο10 500γρ.
 • Μέλισσα σπαγγέτι με μπρόκολο 500γρ.
 • Μέλισσα κοφτό ολικής άλεσης 500γρ.
 • Μέλισσα Χρυσή Επιλογή σπαγγετόνι 500γρ.
 • Μέλισσα Χρυσή Επιλογή πέννες ριγέ 500γρ.
 • Heinz ketchup top down 460γρ.
 • Heinz mayoketchup 415ml

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και τριάντα (30) αναπληρωματικοί νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν κατά σειρά προτεραιότητας της ανάδειξής τους από την κλήρωση τα Δώρα, είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής κάποιου Νικητή, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους Νικητές στο χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί κατά τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους, είτε σε περίπτωση που κάποιος Νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο έως τις 27/10/2023.

Όλα τα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται για τυχόν ελαττώματα των δώρων, αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας σε σχέση με τον Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται. Ρητά διευκρινίζεται ότι η  Διοργανώτρια ευθύνεται  πλήρως και αποκλειστικά για τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας των Δώρων πακέτων προϊόντων, της διακίνησης και της συντήρησης αυτών έως την παράδοσή τους στους Νικητές.

Επιπλέον ρητά διευκρινίζεται ότι την «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», και τις εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise» ουδεμία ευθύνη απορρέουσα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο από τον Διαγωνισμό βαρύνει.

 

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και με τη γραπτή συναίνεσή του (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στο σχετικό πεδίο), ο Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Διοργανώτρια, μόνον κατόπιν της ρητής γραπτής συναίνεσής τους, (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στο σχετικό πεδίο). Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια από τις τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες.

Ρητά διευκρινίζεται ότι ουδεμία διαβίβαση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και τις εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise».

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679   και της σχετικής Ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων.

Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια, στη διεύθυνση έδρας αυτής (Βίωνος 1, Αθήνα), Υπεύθυνος δε Επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η Διοργανώτρια. Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα αυτής www.dpa.gr.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΟΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας, των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας www.melissa-megalos-diagonismos.gr, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Διοργανώτρια διατηρεί, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους συμμετέχοντες θα παραμείνουν στα αρχεία της Διοργανώτριας και της Συνδιοργανώτριας ως Εκτελούσα την Επεξεργασία κατ’ εντολήν της Διοργανώτριας, μέχρι την ολοκλήρωση της αποστολής των δώρων στους κληρωθέντες νικητές  και ύστερα θα διαγραφούν και θα καταστραφούν τα αντίστοιχα αρχεία τα οποία αναφέρονται στα παραπάνω δεδομένα.

 

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.melissa-megalos-diagonismos.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε το www.melissa-megalos-diagonismos.gr

Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.

 

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2023

Για την Διοργανώτρια